Uzsākta ELWIND atkrastes vēja parka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu, ir uzsākts darbs pie Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka ELWIND ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN).

Jaunākie komentāri