Vēl šomēnes lauksaimnieki var pieteikties uz daļēju kredītprocentu dzēšanu 

Iesniegumu pieņemšana valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī atbalstam investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai notiek līdz 2012. gada 30. novembrim.

Jaunākie komentāri