Viedoklis: Krāpniecība ar kases aparātiem un algām nav notikusi 

Vēlreiz uzsveram, ka Vairāk Saules restorānos nav notikusi krāpniecība ar kases aparātiem un algām.

Jaunākie komentāri