VK: VM bezdarbības rezultātā valsts nav atguvusi līdzekļus rezidentu apmācībai teju miljona eiro apmērā 

Veselības ministrija (VM) nav ievērojusi normatīvo aktu prasības par rezidenta apmācībai izlietoto valsts budžeta līdzekļu atgūšanu un nav izveidojusi efektīvu rezidentūras valsts budžeta finansējuma izlietojuma uzraudzības mehānismu, kā rezultātā septiņu gadu laikā pieckāršojies rezidentūru nebeigušo personu skaits, – un valsts nav atguvusi izlietotos budžeta līdzekļus teju miljona eiro apmērā, revīzijā secinājusi Valsts kontrole.

Jaunākie komentāri