Aizliegs pārveidot dzīvokļus

Nodokļi
2004. gada 6. oktobris 16:48

Privatizējot neapdzīvojamās telpas vai mākslinieku darbnīcas, to pircējiem 50 % no pirkuma maksas būs jāmaksā latos, bet 50 % — privatizācijas sertifikātos. To paredz Saeimas konceptuālu atbalstu guvušie grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Grozījumi arī paredz aizliegt pārveidot par mākslinieku darbnīcām vai neapdzīvojamām telpām dzīvokļus vai koplietošanas telpas valstij vai pašvaldībai piederošā dzīvojamā mājā, kas nav nodota privatizācijai. Likumā plānots arī noteikt, ka ikviens valstij vai pašvaldībai piederošs neizīrēts, privatizējams dzīvoklis vispirms jāpiedāvā īrēt personām, kas reģistrētas pašvaldībā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra