Akceptē Jūras kodeksu

Nodokļi
2003. gada 11. aprīlis 11:52

Saeima ceturtdien akceptēja Jūras kodeksa pieņemšanu otrajā lasījumā. Jūras kodekss regulēs administratīvās un privāttiesiskās attiecības ar jūrlietām saistīto tiesisko attiecību jomā atbilstoši starptautisko konvenciju prasībām. Pēc spēkā stāšanās Jūras kodekss tiks piemērots visiem kuģiem, kas atrodas Latvijas jurisidikcijā esošajos ūdeņos, visiem Latvijas kuģiem, kā arī citiem tiesību subjektiem, kas saistīti ar Latvijas kuģiem vai kuģošanu Latvijas ūdeņos. Kodeksa noteikumi neattieksies uz karakuģiem un to personālu. Patlaban jūrlietu nozari Latvijā regulē 1994. gadā pieņemtais Jūras kodekss, kurš ir novecojis un neatbilst mūsdienu prasībām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra