Administratīvais sods par izvairīšanos no nodokļu nomaksas tiks paaugstināts: fiziskajām personām tas būs no 100 līdz 250 latiem, bet juridiskajām — no 500 līdz 1500 latiem. To paredz Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK)grozījumi, kurus ceturtdien Saeima pieņēma pirmajā lasījumā. Patlaban par izvairīšanos no nodokļu nomaksas gan fiziskās, gan juridiskās personas var sodīt ar naudas sodu 150 latu apmērā. APK grozījumi noteiks atbildību par grāmatvedības pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošanu, turklāt pie administratīvās atbildības varēs saukt arī fiziskās personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāveic minētie pienākumi. Tāpat paredzēts noteikt administratīvo atbildību arī par uzņēmējdarbību bez normatīvajos aktos noteiktajām atļaujām un izziņām, jo spēkā esošais APK noteic atbildību tikai par uzņēmējdarbību bez reģistrācijas vai licences, kā arī par licencē minēto nosacījumu pārkāpumiem. APK grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas galīgajā lasījumā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra