Atbalstīs jaunos uzņēmējus

Nodokļi
2003. gada 5. septembris 16:33

Līdz šī gada beigām vairāki desmiti mazo un vidējo uzņēmēju varēs saņemt finansiālu konsultāciju atbalstu no Ekonomikas ministrijas (EM). Šādu EM izstrādātu atbalsta programmu piektdien akceptēja Valsts atbalsta uzraudzības komisija. EM no savas puses apņemas segt pusi no konsultācijas uzņēmumam, bet ne vairāk kā 750 Ls. Šiem nolūkiem EM no budžeta piešķir 40 tūkst Ls. Konsultācijas sniegs tie konsultāciju uzņēmumi, kurus EM izvēlēsies konkursa kārtībā. Atbalsta programmas noteikumi paredz, ka konsultāciju atbalstu varēs saņemt mazie un vidējie uzņemumi, kuri kopš reģistrācijas darbojas ne ilgāk kā 2 gadus. Noteikts, ka programma atbalsta konsultācijas, kas saistītas ar biznesa plānu sagatavošanu, tirgus pētījumiem, nodokļu, grāmatvedības, aizdevumu jautājumiem, uzņēmējdarbības uzsākšanas formalitāšu kārtošanu, obligātajām un brīvprātīgajām kvalitātes prasībām ES, uzņēmējdarbības uzsācēja nozari un tās specifikām, investīciju apjomiem, kā arī atbalsta saņemšanas pieteikumu sagatavošanu Eiropas Reģionālās attīstības fondiem. EM Tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks — komercdarbības attīstības nodaļas vadītājs Andrejs Buhārins skaidro, ka EM centīsies izvēlēties tādu konsultantu, kurš spēs piedāvāt pēc iespējas plašāku konsultācijas klāstu. Plānots, ka tiks izvēlēts viens vai divi konsultanti. Savukārt atbalstīti tiks tie uzņēmēji, kas pirmie pieteiksies.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra