Atvieglos detālplānojumu izstrādi

Nodokļi
2004. gada 3. septembris 15:06

Līdz 2004. gada 31. decembrim gadījumos, kad vietējai pašvaldībai nav spēkā esoša teritorijas plānojuma, detālplānojumus varēs izstrādāt, pamatojoties uz spēkā esošā rajona pašvaldības teritorijas plānojumā plānoto izmantošanu. To paredz Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi «Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā», kas ceturtdien guva konceptuālu Saeimas atbalstu. Grozījumu autori — Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) — norāda, ka līdz šim tikai 33 % pašvaldību drīkst uzsākt detālplānojumu izstrādi, taču tas var nodarīt zaudējumus privātpersonām, kas iesaistījušās tādu attīstības projektu īstenošanā, par kuriem saņemts ES struktūrfondu līdzfinansējums, jo šādu projektu īstenošanai ir nepieciešama detālplānojuma izstrāde. Tādējādi grozījumu pieņemšana palielinās iespējas piesaistīt finansējumu, piemēram, lauku tūrisma un mežsaimniecības projektiem no ES struktūrfondiem, uzskata RAPLM.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra