Neraugoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID)ģenerāldirektora Kārļa Ketnera iebildumiem Budžeta komisijas vairākums atbalstīja Latvijas Ostu asociācijas ierosinājumu likumā «Par brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām» noteikt, ka brīvostu uzņēmējsabiedrībām un zonu vai brīvostu pārvaldēm VID nodokļu pārmaksu ( starpību strap aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) atmaksā vai novirza citu nodokļu maksājumiem 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Otrajā lasījumā nobalsotā redakcija noteic, ka nodokļu pārmaksa tiek atmaksāta 30 dienu laikā. Komisija arī nolēma, ka tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām tiks piemēroti saskaņā ar Latvijas ®eģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti. Grozījumi stāsies spēkā, ja to pieņemšanu galīgajā lasījumā atbalstīs Saeima.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra