Valsts sekretāru sanāksmē Finanšu ministrija pieteica izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu «Kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem». Noteikumu projektā ir reglamentēta kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 Ls, uzskaitīta informācija, kurai jābūt paziņojumā, kā arī tā saņemšanas un saņemšanas apstiprinājuma nosūtīšanas kārtība. Paredzēts noteikt, ka paziņojumā norāda šādu informāciju: preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; loterijas organizētāja (ja tāds ir) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; tās preces vai pakalpojuma nosaukums, kura realizācijas veicināšanai organizēs attiecīgo loteriju; plānotās loterijas nosaukums (ja tāds ir); plānotās loterijas norises teritorija. Kā arī: plānotās loterijas laimestu fonds – laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība; preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros, vai cita veida informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt; ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi. Nepieciešams norādīt: plānotās loterijas norises sākuma un beigu datums; datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā; plānotajā loterijā laimējušo personu noteikšanas vieta un datums; plānotajā loterijā laimējušo personu izsludināšanas vieta un datums; termiņu, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt; pretenziju izskatīšanas kārtība un termiņi. Projektā paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri, norādīts Valsts kancelejas Kokunikāciju departamenta informācijā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra