Izskatīšanai valdībā iesniegts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas noteiks kārtību, kādā uzņēmumu finanšu pārskatos norādāms no ES struktūrfondiem saņemtais līdzfinansējums. Finanšu ministrijas (FM) Grāmatvedības metožu analīzes un koordinācijas departamenta direktors Artūrs Malējs Db norādīja, ka valsts sekretāru sanāksmē valdības noteikumu «Valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā atspoguļošana finanšu pārskatos» projekts izskatīšanai valdībā pieteikts jau šī gada 8. janvārī. Viņš pieļauj, ka minētie Ministru kabineta noteikumi pagaidām nav skatīti valdībā tāpēc, ka pirms 1. maija valdībai aktuālāk bija pieņemt tos normatīvos aktus, kas saistīti ar Latvijas dalību ES.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra