Ar 2004. gada 1. maiju, kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti ir gaidāmas būtiskas pārmaiņas pievienotās vērtības nodokļa sistēmā.Tā Dienas biznesa konferencē «Jaunumi 2004. gada nodokļu sistēmā» atzina Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Netiešo nodokļu nodaļas vadītāja Solvita Āmare. Viņa norādīja, ka Latvijas uzņēmējiem, piegādājot preces un sniedzot pakalpojumus citu ES dalībvalstu personām būs jāievēro ES nosacījumi saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) aprēķināšanu un maksāšanu. Latvijā uzņēmējs (ar PVN apliekamā persona), piegādājot preces to saņēmējam ES dalībvalstī, piemēram, Vācijā (ar PVN apliekamā persona), varēs piemērot PVN 0 % likmi, ja preču nosūtītājam ir zināms preču saņēmēja PVN reģistrācijas numurs Vācijā. Pretējā gadījumā Latvijas preču piegādātājs savam sūtījumam Vācijas partnerim nevarēs piemērot PVN 0 % likmi, bet būs jāpiemēro atkarībā no preces 18 % vai 9 % liels PVN. Lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, S. Āmare uzņēmējiem iesaka pārliecināties par darījuma partnera PVN reģistrācijas numura derīgumu internetā. Tā kā PVN reģistrācijas datu bāze nemitīgi tiek atjaunota, S.Amare uzskata, ka bez pārliecināšanās par šīs informācijas atbilstību tomēr būtu jāizdrukā attiecīgā informācija, kura nodokļa aprēķinā var kļūt ļoti nozīmīga, ja darījumu partneris ES dalībvalstī nodokļu administrācija attiecīgo reģistrāciju būs anulējusi. Šīs ES dalībvalstu partneru pārbaudes var būt problemātiskas Latvijas nelielajiem uzņēmumiem, kuriem nav interneta pieslēguma, taču Latvijas nodokļu administrācija plānojot ieviest attiecīgu interneta pieeju savos apkalpošanas centros, kā arī veidot karstās telefona līnijas darījumu partneru pārbaudei. Gadījumos, kad vienas valsts uzņēmējs piegādā preces citas valsts personai, PVN piemēro pēc saņemējvalsts principa, bet gadījumos, kad vienas valsts uzņēmējs piegādā preces citas valsts privātpersonām, tad PVN piemēro pēc preces izcelsmes valsts likmēm. Lai arī ES direktīvas nosaka, ka par PVN maksātāju var nereģistrēties uznēmumi, kuru gada apgrozījums ir mazāks par 5000 eiro, Latvija ir panākusi atkāpi no šīs summas un tā paliks 10 000 Ls jeb 17 200 eiro. Arī citās pašreizējās ES kandidtātvalstīs šis slieksnis, pēc S. Āmares teiktā, ir augstāks par ES noteikto. Tiem PVN nodokļa maksātājiem, kuri pārdod preces ES dalībvalstīs, obligāti jāievēro to valstu likumi, piemēram, attiecībā uz reģistrēšanos attiecīgajā valstī kā PVN apliekamajai personai. Latvijā ir citāds PVN maksāšanas princips darījumos ar kokmateriāliem nekā to atļauj ES, tāpēc Latvija iesniegs lūgumu ES šīs specifiskās kārtības saglabāšanai. Latvija šo kārtību varēs saglabāt tikai tad, ja neviena ES dalībvalsts pret to neiebildīs, skaidro S. Āmare.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra