Ministru kabinets akceptējis grozījumus likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju», kas paredz ekonomikas ministram piešķirt tiesības apturēt pašvaldību — pilsētu un novadu domju, kā arī rajonu un pagastu padomju — lēmumus par pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas projekta apstiprināšanu. Šādu lēmumu ekonomikas ministrs varēs pieņemt gadījumos, kad privatizācijas projekts neatbilst normatīvo aktu prasībām, savukārt pašvaldības attiecīgos ministra lēmumus varēs pārsūdzēt tiesā. Grozījumi arī piešķirs novadu domēm ir tiesības nodot privatizācijai pašvaldību īpašuma objektus. Grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra