Valdība vienpusīgi atkāpusies no Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē pieņemtā lēmuma par uzņēmējdarbības riska nodevas samazināšanu līdz Ls 0.20 mēnesī par vienu darbinieku, šodien ar Ministru kabineta noteikumiem nosakot to Ls 0.35 apmērā, tā norādīts Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes izpaltītajā paziņojumā. Viņa norāda, ka noteikumu projektā, kurš tika nosūtīts saskaņošanai Ministrijām un citām institūcijām paredzēja noteikt uzņēmējdarbības riska valsts nodevu Ls 0.20 apmērā, bet Ministru kabineta sēdes darba kārtībā tikai šodien tika iekļauts noteikumu projekts, kurā nodevas apmērs tika būtiski palielināts – līdz Ls 0.35. LDDK ir neizpratnē par Tieslietu ministrijas rīcību, kas iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē noteikumu projektu, pārkāpjot Ministru kabineta noteikumos «Ministru kabineta kārtības rullis» paredzēto jaunizstrādāto tiesību aktu projektu saskaņošanas kārtību. LDDK izsaka sašutumu par šādu ne ar ko nepamatotu rīcību, jo ne noteikumu projekta anotācija, ne kāds cits dokuments neatspoguļo tik krasas nodevas apmēra palielināšanas iemeslus, turklāt tā netika saskaņota ne ar vienu no ieinteresētajām pusēm, tai skaitā LDDK. Patiesībai neatbilst Ministru kabineta sēdes laikā tieslietu ministra paustais viedoklis, ka piedāvātais noteikumu projekts saskaņots Nacionālas trīspusējās sadarbības padomē, jo Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes 10.septembra sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2004.gadam Ls 0.20 apmērā, kā arī tika nolemts jautājumu skatīt atkārtoti Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē. Kārtējo reizi ir gūts apstiprinājums tam, ka konsultācijām ar uzņēmējiem ir formāls raksturs, nevis patiesa vēlme uzlabot komunikāciju un dialogu, kā arī ieklausīties viņu viedoklī, norādīts I. Jaunzemes paziņojumā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra