Valdība otrdien bez diskusijām akceptēja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programmu 2004. — 2006. gadam. Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības veicināšanai 2004. — 2006. gadā plānots izmantot aptuveni 153 milj. Ls, no kuriem lielākā daļa, proti, 107 milj. Ls būs Eiropas Savienības līdzekļi, bet aptuveni 46 milj. Ls ieguldīs Latvijas valsts. Latvijas MVU attīstības programma 2004. —2006. gadam paredz piecus galvenos rīcības virzienus: uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanu, īpaši attiecība uz mazajiem uzņēmumiem, finanšu pieejamības sekmēšanu MVU attīstībai, cilvēkresursu un jaunas uzņēmējdarbības iniciatīvas attīstīsanu, kā arī uzņēmējdarbības vides analīzi un papildu pasākumu izstrādi teritorijām ar zemu sociālekonomiskās attīstības indeksu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra