Pašvaldībām būs tiesības prasīt no valsts budžeta daļēji kompensēt izdevumus, kas radušies, sniedzot iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. To paredz ceturtdien galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā «Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā», kas noteic, ka šo izdevumu segšanai varētu tikt piešķirtas valsts budžeta mērķdotācijas. Likumā ietverta norma, kas noteic, ka pašvaldībām ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas jāapkopo pašvaldības palīdzības reģistra dati, tām piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un palīdzības sniegšanas projekti un, pamatojoties uz šiem datiem ,jāsastāda pieprasījums izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta. Savukārt atbildīgā ministrija, iespējams, tā varētu būt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, apkopos pašvaldību pieprasījumus un iesniegs tos iekļaušanai valsts budžeta projektā. Db (04.09.2003.) jau informēja, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz, ka valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību sociālo māju celtniecībai varētu būt līdz 100 000 latu, pašvaldību īres māju celtniecībai un nepabeigto māju renovācijai— līdz 50 000 latu, bet pašvaldību un privātuzņēmēju kopīgo īres māju celtniecībai — līdz 20 000 latu, vienas mājas celtniecībai vai renovācijai. Nākamā gada budžeta projektā gan nav paredzēti līdzekļi minēto mērķdotāciju piešķiršanai pašvaldībām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra