Sākot ar 2005. gadu, Rīgas Fondu biržā kotētajiem uzņēmumiem, sagatavojot konsolidētos gada pārskatus, būs jāievēro Starptautiskie grāmatvedības standarti. To paredz Eiropas Parlamenta un Ministru padomes 2002. gada 19. jūnija regula EK nr. 1606/2002 par Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu. Tiesa, Latvijā ir uzņēmumi, kuri savus gada pārskatus jau gatavo atbilstoši Starptautisko grāmatvedības standartu izvirzītajām prasībām, ieskaitot bankas un apdrošināšanas sabiedrības. «Regulas prasība attieksies tikai uz tiem Fondu biržā kotētajiem uzņēmumiem, kuriem ir meitas uzņēmumi vai izšķiroša ietekme citos uzņēmumos, bet neattieksies uz tām publiskajām akciju sabiedrībām, kurām nav šādu ieguldījumu un līdz ar to nav jāsastāda konsolidētais gada pārskats», skaidro Finanšu ministrijas grāmatvedības metožu analīzes un koordinācijas departamenta direktors Arturs Malējs. Viņš norāda: lai arī ES dalībvalstīm ir dota iespēja pēc to izvēles paplašināt Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, to attiecinot arī uz pārējiem konsolidēto gada pārskatu sagatavotājiem un/vai individuālajiem gada pārskatiem, Latvijā to pašlaik nav paredzēts darīt. 2003. gada 18. jūnijā tika izdota ES direktīva, kura grozīja agrāk noteiktās grāmatvedības direktīvas, lai novērstu pretrunas ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Lai nodrošinātu Starptautisko grāmatvedības standartu regulas prasību ieviešanu, Eiropas Komisija šā gada 23. septembrī pieņēma vēl vienu regulu. Ar to obligātai lietošanai tiek akceptēta lielākā daļa no pašlaik esošajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un attiecīgās šo standartu interpretācijas. A.Malējs norāda, ka šai regulai latviešu valodā vajadzētu būt pieejamai nākošgad. Lai uzņēmumi, kuriem atbilstoši ES regulai ir jāsastāda konsolidētie gada pārskati atbilstoši Starptautiskās grāmatvedības standartiem, to varētu izdarīt, A. Malējs iesaka par šo jautājumu domāt savlaicīgi, jau 2004. gadā, jo, sastādot konsolidēto gada pārskatu par 2005. gadu, būs jāuzrāda arī salīdzinošie 2004. gada rādītāji. Tiesa, līdz šim vēl Eiropas Komisija nav akceptējusi Starptautiskos grāmatvedības standartus, kas attiecas uz finanšu instrumentiem un kuru projektu apstiprināšanai pēc provizoriskiem datiem varētu pabeigt nākošgad, skaidro A. Malējs. Tādējādi ES regulu skaits grāmatvedībā pieaugs un to prasības būs jāievēro arī atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra