Gatavojas pārreģistrācijai

Nodokļi
2004. gada 20. maijs 17:21

Saeima ceturtdien pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā «Par likuma par Latvijas Hipotēku un zemes banku atzīšanu par spēku zaudējušu», jo šis likums pēc būtības ir novecojis. Valsts akciju sabiedrība Latvijas Hipotēku un zemes banka līdz 2004. gada 31. decembrim jāpiesaka ierakstīšanai Komercreģistrā, tādēļ minētajā likumā iecerēts noteikt, ka līdz jaunu Hipotēku bankas statūtu reģistrēšanai Komercreģistrā, ir piemērojami 2000. gada maijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi «Valsts akciju sabiedrības Latvijas Hipotēku un zemes banka statūti».

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra