Valdības sēdē atbalstīti grozījumi Komerclikumā, kuri saistīti komercaģentu darbību, kas vēl jāakceptē Saeimā. Izmaiņas dos iespēju komercaģentam pieprasīt zaudējumu atlīdzību, jo līdzšinējā Komerclikuma redakcija paredz komercaģentam tikai tiesības uz izlīdzinājumu. Komercaģentam būs tiesības uz atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies tā līguma izbeigšanās dēļ, īpaši uz atlīdzību par neatpelnītajiem izdevumiem un ieguldījumiem, kurus komercaģents ir veidojis pēc principāla ierosinājuma.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra