Likumā «Par pievienotās vērtības nodokli» plānots paredzēt fiskālu solidāru darījumu partneru atbildību par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksu. Proti, izskatīšanai valdībā ceturtdien pieteikti PVN likuma grozījumi, kas paredz, ka nodokļu maksātāji ir atbildīgi par sava darījumu partnera PVN nomaksu budžetā, ja darījuma veikšanas brīdī zināja vai viņiem bija pamats aizdomām par sava darījumu partnera krāpnieciskajām darbībām, ka PVN par konkrēto vai ar to saistīto darījumu netiks samaksāts. Likumprojekta autori — Finanšu ministrija — tā anotācijā norādījuši, ka šādu solidāru darījumu partneru atbildību normatīvajos aktos paredzējušas vairākas ES dalībvalstis, lai atvieglotu pierādījumu smagumu sarežģītās PVN krāpniecības shēmās. Šis Finanšu ministrijas ierosinājums vēl būs jāvērtē Ministru kabinetam un Saeimai.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra