Groza Grāmatvedības likumu

Nodokļi
2003. gada 3. aprīlis 16:40

Saeima ceturtdien otrajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā «Par grāmatvedību». Tie paredz izveidot Grāmatvedības padomi, kura izstrādās un apstiprinās Latvijas Grāmatvedības standartus — vispārīgi un daudzkārt piemērojamus norādījumus aktīvu, pašu kapitāla un saistību novērtēšanai, ieņēmumu un izmaksu atzīšanai un uzskaitei grāmatvedībā, kas saskaņoti ar spēkā esošajiem grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Kopienas tiesībām un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Grāmatvedības padomes uzdevums būs sniegt ieteikumus grāmatvedības un finanšu pārskatu jomā. Padomi izveidos Ministru kabinets, kuram paredzēts deleģēt tiesības noteikt obligāti piemērojamus Latvijas grāmatvedības standartus un subjektu loku, kuriem tie jāpiemēro.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra