Grozīs Kredītiestāžu likumu

Nodokļi
2004. gada 27. februāris 09:36

Izskatīšanai valdībā pieteikti Kredītiestāžu likuma grozījumi, kas noteiks, ka kredītiestādes nedrīkst informēt savus klientus par gadījumiem, kad tiesībsargājošajām iestādēm tiek sniegta informācija par klientu kontiem un darījumiem. Grozījumi izstrādāti, ievērojot likuma «Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu» 14. pantu, kas nosaka, ka bankas nedrīkst izpaust to, ka ziņas par klienta vai tā darījumiem sniegtas Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Šobrīd Kredītiestāžu likums nenosaka, ka bankām ir pienākums atturēties no klientu informēšanas tādos gadījumos, kad kompetentajām iestādēm tiek sniegtas ziņas klientu kontiem un darījumiem krimināllietas ietvaros.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra