Izstrādās likumu par aroddarbību

Nodokļi
2003. gada 8. oktobris 09:44

Valdībai līdz nākamā gada 1. septembrim ir jāizstrādā un jāiesniedz Saeimā likums «Par aroddarbību» kā arī ar Komerclikuma un Komerclikuma spēkā stāšanās likumu ieviešanu saistītie grozījumi aptuveni 210 citos likumos. To paredz grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās likumā, kurus otrdien akceptēja Ministru kabinets. Likums «Par aroddarbību» regulēs individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību darbību. Līdz šim Komerclikuma spēkā stāšanās likums noteica, ka valdībai likums «Par aroddarbību» un citu likumu grozījumi jāizstrādā līdz 2002. gada 31. decembrim, taču Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa konstatējusi, ka viena gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās likuma ieviešanas tik apjomīgus grozījumus nav iespējams izstrādāt. Jāatgādina, ka Komerclikuma spēkā stāšanās likums un Komerclikums stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, bet 2005. gada 1. janvārī spēku zaudēs visi citi likumi, kas pašlaik regulē uzņēmējdarbību.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra