Valdībā akceptēti jauni noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām, kuri būs spēkā ar šā gada 1. maiju. Akcīzes nodokļa veidlapas būs atbilstošas ES izvirzītajām prasībām, taču tajās nav ļoti būtisku atšķirību no pašreizējām, vienīgi saskaņā ar likumu ir palielinājies to akcīzes nodokļa maksātāju loks, kam būs jāiesniedz deklarācijas, atzīst Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta direktore Daina Robežniece. Deklarāciju iesniegšanas termiņš ir dažāds atkarībā no akcīzes nodokļa maksātāja statusa. Noteikumi paredz, ka nodokļa maksātājs – noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis akcīzes nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu – viens kalendāra mēnesis – iesniedz 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda. Savukārt citi akcīzes nodokļa maksātāji akcīzes nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā vienu darbdienu pēc akcīzes nodokļa attiecīgā samaksas termiņa.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra