Kārtējo reizi grozīs PVN likumu

Nodokļi
2003. gada 1. jūlijs 16:50

Ministru kabinets otrdien akceptēja grozījumus likumā «Par pievienotās vērtības nodokli», kas noteikts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu precēm, kas tiek piegādātas beznodokļu tirdzniecības (tax free) veikalos. Grozījumi paredz, ka, piegādājot beznodokļu veikaliem preces, kuras paredzēts tālāk pārdot fiziskajām personām, kas izbrauc no Latvijas uz ārzemēm, tās apliekamas ar 0% PVN likmi. Savukārt precēm, kas paredzētas lietošanai un patērēšanai beznodokļu veikalā, PVN tiks piemērots vispārējā kārtībā. Finanšu ministrija skaidro, ka šādi grozījumi nepieciešami, jo saistībā ar līdzšinējo likumā ietverto termina «iekšzeme» skaidrojumu 0 % PVN likme tiek nepamatoti piemērota visām precēm, kas piegādātas beznodokļu tirdzniecības veikaliem. Grozījumi likumā «Par pievienotās vērtības nodokli» arī precizē kārtību, kādā piemērojams PVN tūrisma firmu un aģentūru aprēķinātajai pašu sniegto pakalpojumu vērtībai. Tāpat grozījumi nosaka arī ar PVN apliekamo vērtību masu informācijas līdzekļu abonēšanas pakalpojumiem. Turklāt likumā plānots noteikt, ka autoratlīdzība netiks aplikta ar PVN. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra