Kārtējo reizi grozīs PVN likumu

Nodokļi
2003. gada 4. septembris 16:44

Saeima ceturtdien nodeva komisijām likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» grozījumus, kas noteikts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu precēm, kas tiek piegādātas beznodokļu tirdzniecības (tax free) veikalos. Paredz, ka, piegādājot beznodokļu veikaliem preces, kuras paredzēts tālāk pārdot fiziskajām personām, kas izbrauc no Latvijas uz ārzemēm, tās apliekamas ar 0% PVN likmi. Savukārt precēm, kas paredzētas lietošanai un patērēšanai beznodokļu veikalā, PVN tiks piemērots vispārējā kārtībā. Finanšu ministrija skaidro, ka šādi grozījumi nepieciešami, jo saistībā ar līdzšinējo likumā ietverto termina «iekšzeme» skaidrojumu 0 % PVN likme tiek nepamatoti piemērota visām precēm, kas piegādātas beznodokļu tirdzniecības veikaliem. Proti, patlaban likumā «Par pievienotās vērtības nodokli» ietvertais termina «iekšzeme» skaidrojums noteica, ka tā ir Latvijas Republikas muitas teritorija, izņemot muitas noliktavas, beznodokļu tirdzniecības veikalus un ar Muitas likumu noteiktās brīvās zonas. Grozījumi arī precizē kārtību, kādā piemērojams PVN tūrisma firmu un aģentūru aprēķinātajai pašu sniegto pakalpojumu vērtībai. Tāpat grozījumi nosaka arī ar PVN apliekamo vērtību masu informācijas līdzekļu abonēšanas pakalpojumiem. Turklāt likumā plānots noteikt, ka autoratlīdzība netiks aplikta ar PVN.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra