Latvijas normatīvajos aktos tiks definēts finanšu konglomerāts, kā arī noteiktas papildu uzraudzības prasības kredītiestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ietilpst šādos konglomerātos. Izskatīšanai valdībā ceturtdien pieteikts Finanšu konglomerātu likuma projekts, kā arī to papildinoši grozījumi Kredītiestāžu likumā, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā. Iesniegto grozījumu mērķis ir nodrošināt finanšu konglomerātos ietilpstošo kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un ieguldījumu brokeru sabiedrību klientu interešu aizsardzību, kontrolējot kapitāla pietiekamību un riska darījumu koncentrāciju konglomerāta līmenī.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra