Latvijas dalība Eiropas Savienībā (ES) neietekmēs Latvijas uzņēmējdarbību regulējošo likumdošanu, jo Komerclikums, kurš stājās spēkā pērnā gada janvārī un regulē komercdarbību, atbilst ES likumdošanai,norādīts LR Uzņēmuma reģistra informācijā. Turklāt pēc Latvijas iestāšanās ES Latvijas uzņēmējiem pavērsies iespējas veidot uzņēmējdarbību arī citās ES dalībvalstīs, jo uz Latviju attieksies arī tie ES normatīvie akti, kas regulē uzņēmējdarbību Savienības ietvaros. «Pēc iestāšanās ES nav sagaidāmas būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbību regulējošajā likumdošanā, jo Komerclikumā, kurš stājās spēkā pērnā gada janvārī, iestrādātas ES direktīvas sabiedrību tiesību jomā to prasīja Latvijas saistības ar sākto virzību uz ES,» uzskata LR Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs Jānis Endziņš. Savukārt Latvijai iestājoties ES, uz Latviju attieksies arī Eiropas Padomes regulas sabiedrību tiesību jomā. Eiropas Padomes regula ir normatīvais tiesību akts, kurš ES dalībvalstīs piemērojamas tiešā veidā, t.i. neiestrādājot tās normas dalībvalstu nacionālajos likumos. Līdz ar to Latvijā tiks piemērota Padomes Regula par Eiropas ekonomisko interešu grupējumiem (EEIG). Tas dos iespēju Latvijas juridiskām un fiziskām personām iesaistīties starptautiskās personālsabiedrībās - Eiropas ekonomisko interešu grupējumos, kurās apvienojušies biedri no dažādām ES dalībvalstīm. EEIG tiek dibinātas, lai veicinātu savu biedru ekonomiskās darbības attīstību. EEIG mērķis nav peļņas gūšana. Pēc iestāšanās ES uz Latviju attieksies arī Eiropas Padomes Regula par ES statūtiem (SE). Eiropas sabiedrība ir īpašs akciju sabiedrības veids, kuras galvenā priekšrocība ir tāda, ka tā var pārcelt savu juridisko adresi no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu sabiedrību ES dalībvalstī, uz kuru Eiropas sabiedrības juridiskā adrese tiek pārcelta. Minētā regula paredz prasības, kādām šai akciju sabiedrībai ir jāatbilst, kā arī īpašu kārtību, kādā notiek juridiskās adreses pārcelšana. Latvijā varēs dibināt un reģistrēt EEIG un Eiropas sabiedrību, kā arī Latvijas juridiskās un fiziskās personās varēs dibināt šādas sabiedrības citās ES dalībvalstīs. Analoģiski, kā par Eiropas sabiedrību (akciju sabiedrību), tuvākajā laikā ir plānots pieņemt Eiropas Padomes regulu arī par Eiropas kooperatīvo sabiedrību. ES normatīvie akti uzņēmējdarbības jomā pieejami UR interneta mājas lapā sadaļā ęEiropas Savienība? ( HYPERLINK "http://www.ur.gov.lv/index.php?t=3&a=28" āhttp://www.ur.gov.lv/index.php?t=3&a=28)norādīts LR Uzņēmuma reģistra informācijā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra