Mazinās nelegālo nodarbinātību

Nodokļi
2004. gada 16. marts 15:44

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais «Valsts darba inspekcijas rīcības plāns nelegālās nodarbinātības mazināšanai valstī laika posmam no 2005. līdz 2009. gadam». Plānā iekļauti trīs galvenie rīcības virzieni nelegālās nodarbinātības samazināšanai — jāpilnveido kontrole pār darba tiesību normu ievērošanu, jāpaaugstina Valsts darba inspekcijas (VDI) administratīvā kapacitāte un jāinformē sabiedrība par darba tiesību jautājumiem. LM sadarbībā ar VDI paredzējusi izstrādāt uzņēmumu apsekojumu metodoloģiju, lai noteiktu nozares, kurās ir paaugstināts nelegālās nodarbinātības risks.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra