Lai sabiedrībai būtu iespēja saņemtu plašu un vispusīgu informāciju par nākamā gada valsts budžeta projektu, Valsts kancelejas/Ministru kabineta mājas lapā izveidota jauna sadaļa - «Budžets 2004» norādīts Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta informācijā. Šāda sadaļa izveidota pirmo reizi un tā tiks regulāri papildināta ar jaunu informāciju. Sadaļā «Budžets 2004» pieejama daudzveidīga informācija par Ministru kabineta apstiprināto nākamā gada valsts budžeta projektu. Piemēram, likumprojekts «Par valsts budžetu 2004.gadam», kurā ietverta visa informācija par valsts pārvaldes iestāžu budžetiem, sīkāku finanšu līdzekļu sadalījumu atseviš7āām nozarēm. Tāpat publicēti iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi par budžetu un atbildes uz tiem. Piemēram, cik daudz līdzekļu 2004.gadā plānots tērēt pensijām un pabalstiem, vides aizsardzībai, veselības aprūpei, izglītībai, autoceļiem, uzņēmējdarbības atbalstam, zemkopībai u.c. Mājas lapas apmeklētājiem sniegtas atbildes arī par budžeta struktūru; par to, kā veidojas budžeta ieņēmumi; kā arī par to, kāda ir budžeta izstādes un pieņemšanas kārtība un dažādu institūciju atbildība. Jaunā sadaļa ir interaktīva – mājas lapas apmeklētāji var uzdot jautājumus par budžetu. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas turpat, jaunizveidotajā sadaļā. Šeit vienkopus pieejamas arī līdz šim sagatavotās preses relīzes par nākamā gada valsts budžeta projektu, norādīts Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta informācijā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra