Ministru kabinets 10. augustā pieņēma noteikumus «Par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevu». Valsts nodevas likme par arodbiedrības reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā būs 8 Ls, bet nodevas likme par statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrāciju — attiecīgi 6 Ls un 4 Ls. Valsst nodevas likme par arodbiedrības izslēgšanu no arodbiedrību reģistra būs 4 Ls. Nodeva par arodbiedrības reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu būs 2 Ls.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra