Nodevas apmēru nemainīs

Nodokļi
2004. gada 8. novembris 16:03

Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 2005. gadā būs tāda pati, kā šogad, proti, valsts regulējamās nozarēs tā būs 0.2 % no regulējamo sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma 2004. gadā, bet pašvaldību regulējamās nozarēs tā būs 0.4 % no uzņēmuma sniegtā attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu veida neto apgrozījuma. To paredz Ministru kabineta komitejas apstiprinātais noteikumu projekts «Par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 2005. gadā». Jāatgādina, ka sabiedrisko pakalpojumu regulatoru darbības nodrošināšanas izdevumi tiek segti no regulējamo nozaru maksātās valsts nodevas, kuras apmēru nosaka likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Valsts regulē pakalpojumu sniegšanu enerģētikas, telekomunikāciju, pasta un dzelzceļa transporta nozarēs, bet pašvaldības — sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes nozarēs.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra