Parlaments šodien pirmajā lasījumā pieņēma arī grozījumus likumā «Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju», kas noteic, ka apdrošināšanas brokeru sabiedrībām maksātnespējas gadījumā piemērojami Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma noteikumi, proti, apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas gadījumā no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtos līdzekļus neiekļauj mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas vai likvidācijas procesa izdevumi, vai arī kreditoru prasījumi. Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas no apdrošināšanas starpnieka darbības gūtie līdzekļi nekavējoties tiek izmaksāti apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem saskaņā ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem, paredz grozījumi. Tādējādi tiks nodrošināta apdrošināšanas brokeru sabiedrību saistību izpilde pret klientiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra