Nolemj būvēt Gaismas pili

Nodokļi
2003. gada 8. maijs 16:54

Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumu, kas paredz, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunā ēka jāuzbūvē līdz 2008. gada 18. novembrim. Likums noteic, ka LBN jaunā ēka tiks būvēta pēc slavenā arhitekta Gunāra Birkerta projekta. Tā īstenošanu uzraudzīs Ministru kabineta izveidota Uzraudzības padome, kurā darbosies Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) un Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju priekšsēdētāji, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētājs, kā arī Rīgas domes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta fonda pārstāvji. Uzraudzības padomi vadīs finanšu ministrs, savukārt projekta pasūtītājs būs Kultūras ministrija. Neatbalsta galvojumu Pēc dažādām aplēsēm LNB jaunās ēkas celtniecība, infrastruktūras izveide un iekārtošana izmaksās no 69.3 milj. Ls līdz pat 87 milj. Ls. Projekta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus plānots iegūt no Latvijas kuģniecības privatizācijas ieņēmumiem, valsts budžeta ieņēmumiem par valsts kapitāla izmantošanu un Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā, kas tiek aprēķināti no iepriekšējā pārskata gada peļņas, par pamatu ņemot rezidentiem noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi. Papildu ieņēmumus projekta realizācijai varēs gūt no pašvaldību budžeta līdzekļiem, neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī citiem likumos noteiktiem līdzekļu avotiem, piemēram, no tirdzniecības loteriju aplikšanas ar valsts nodevu 25 % apmērā no laimestu fonda. Saeimas vairākums neatbalstīja opozīcijā esošās Tautas partijas deputāta Rīharda Pīka priekšlikumu likumā noteikt, ka LNB jaunās ēkas celtniecībai tiek ņemts valsts galvojums. Db (11.04.2003.) jau informēja, ka Privatizācijas aģentūra LNB projekta realizācijai ir rezervējusi gandrīz 6 milj. Ls no Latvijas kuģniecības privatizācijā gūtajiem līdzekļiem, bet šī gada budžetā šim mērķim atvēlēti 2.44 milj. Ls. Atsavinās zemi Likums paredz, ka LNB vajadzībām nepieciešamo zemi un uz tās esošās ēkas atsavinās likumā «Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām» noteiktajā kārtībā, proti, par to izmaksājot atlīdzību zemes vai ēku pašreizējiem īpašniekiem. Savukārt projekta īstenošanai nepieciešamie iepirkumi tiks veikti atbilstoši Iepirkuma likuma prasībām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra