Ministru kabineta komiteja pirmdien akceptēja valdības noteikumu projektu, kas nosaka obligāti piemērojamos Latvijas grāmatvedības standartus, kuri attiecas uz komersantu, uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību — likumu «Par uzņēmumu gada pārskatiem» vai «Par konsolidētajiem gada pārskatiem» subjektu, kā arī šajos likumos noteikto naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavošanas kārtību. Finanšu pārskatu posteņu atzīšanai, novērtēšanai un skaidrojumu sniegšanai par tiem uzņēmumiem būs jāpiemēro Latvijas grāmatvedības standarti Nr. 1 un Nr. 2, kas publicēti oficiālā laikraksta Latvijas Vēstnesis 2004. gada 23. numurā. Atbilstoši standartam Nr. 1 būs jāsagatavo pašu kapitāla izmaiņu pārskati, bet atbilstoši standartam Nr.2 — naudas plūsmas pārskati. Minētais normatīvais akts vēl jāpieņem Ministru kabineta sēdē.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra