Ministru kabinets ceturtdien pieņēma noteikumus «Kārtība, kādā atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis citu Eiropas Savienības dalībvalstu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām un trešajās valstīs vai teritorijās reģistrētajām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām». Jaunie noteikumi nepieciešami, lai PVN atmaksas kārtība par Latvijā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī precēm, kas tiek izlaistas brīvam apgrozījumam iekšzemē, atbilstu ES direktīvu obligātajām prasībām. Noteikumi paredz, ka ES dalībvalstu PVN maksātāji var pieprasīt PVN atmaksu par Latvijā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un importētajām precēm, neievērojot paritātes principu. Savukārt atmaksājot PVN trešajās valstīs vai teritorijās reģistrētajām ar PVN apliekamajām personām, arī turpmāk tiks ievērots paritātes princips.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra