Nosaka PVN piemērošanas kārtību

Nodokļi
2004. gada 15. aprīlis 11:56

Valdība otrdien pieņēma vairākus Ministru kabineta noteikumus «Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām». Tie izstrādāti, lai Latvijas normatīvajos aktos noteiktā PVN piemērošanas kārtība minētajos darījumos atbilstu attiecīgas ES direktīvas obligātajām prasībām. Proti, noteikumos paredzēts, ka lietotu mantu, mākslas darbu, kolekciju priekšmetu un senlietu tirgotāji PVN var aprēķināt no starpības starp preču iepirkuma un pārdošanas vērtību. Šādu nodokļa aprēķināšanas kārtību varēs piemērot, pārdodot ne tikai tās preces, kas iepirktas no fiziskām personām, bet arī pārdodot tās preces, kas iepirktas no juridiskām personām, kas veic tikai ar PVN neapliekamus darījumus, kā arī pamatlīdzekļus, kas bijuši uzņēmumu lietošanā un iepirkti no juridiskām personām, kuras nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra