Ministru kabinetasēdē pieņēma noteikumus par sabiedriskajām organizācijām, kas atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem piederošajām ēkām un būvēm», kuri nosaka sabiedriskās organizācijas, kas tiek atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par sabiedriskajām organizācijām un to dibinātiem uzņēmumiem piederošajām ēkām un būvēm. No nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem piederošajām ēkām un būvēm tiek atbrīvotas šādas sabiedriskās organizācijas: Latvijas Arhitektu savienība; Latvijas Bērnu fonds; Latvijas Invalīdu biedrība; Latvijas Kultūras fonds; Latvijas Mākslinieku savienība; Latvijas Nedzirdīgo savienība; Latvijas Neredzīgo biedrība; Latvijas Komponistu savienība; Latvijas organizācija "Glābiet bērnus"; Latvijas ārstu biedrība; Latvijas Nacionālo karavīru biedrība; Latvijas Rakstnieku savienība; Latvijas Sarkanais Krusts; Latvijas Sporta biedrība «Daugava»; Latvijas Teātra darbinieku savienība; Maltas palīdzības dienests; Rīgas Latviešu biedrība; Latvijas Republikas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība; Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija; Līvu (lībiešu) savienība – "LīvMād Īt"; Latvijas Pašvaldību savienība; Vides aizsardzības klubs, norādīts Valsts kancelejas Kokunimācijas departamenta informācijā. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra