Noteiks grāmatvedības standartus

Nodokļi
2003. gada 13. februāris 14:51

Saeima ceturtdien nodeva komisijām grozījumus likumā «Par grāmatvedību», kas paredz Grāmatvedības padomes izveidi. Šīs padomes uzdevums būs apstiprināt Latvijas Grāmatvedības standartus — vispārīgi un daudzkārt piemērojamus norādījumus aktīvu, pašu kapitāla un saistību novērtēšanai, ieņēmumu un izmaksu atzīšanai un uzskaitei grāmatvedībā, kas saskaņoti ar spēkā esošajiem grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Kopienas tiesībām un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Grāmatvedības padomes uzdevums būs sniegt ieteikumus grāmatvedības un finanšu pārskatu jomā. Padomi izveidos Ministru kabinets, kuram paredzēts deleģēt tiesības noteikt obligāti piemērojamus Latvijas grāmatvedības standartus un subjektu loku, kuriem tie jāpiemēro. Grāmatvedības padomē būs divi Finanšu ministrijas, Latvijas Zvērinātu revidentu un augstskolu pārstāvji, kā arī pa vienam pārstāvim no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Valsts kontroles un Latvijas Grāmatvežu asociācijas. Grozījumi likumā «Par grāmatvedību» stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā. Tie paredz, ka Grāmatvedības likuma prasības turpmāk attieksies arī uz individuālajiem komersantiem un citām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra