Valsts sekretāru sanāksmē Finanšu ministrija pieteica izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu «Ziņojums par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu un tā iesniegšanas kārtība». Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, ziņojumā iekļaujamo informāciju un tās iesniegšanai izmantojamo veidlapu.Paredzēts noteikt, ka ziņojumu paraksta par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu atbildīgā persona un tajā norāda Preču un pakalpojumu loteriju likuma 23. pantā minētās ziņas un šādu informāciju: laimestu fonds latos; samaksātā valsts nodeva latos; ziņas par personām, kuras piedalījās laimējušo personu noteikšanā – vārds, uzvārds, personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts – personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums) un ieņemamais amats. Projektā paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvārinorādīts Valsts kancelejas Kokunikāciju departamenta informācijā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra