Politiskās partijas drīkstēs nodarboties ar saimniecisko darbību, piemēram, iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un to apsaimniekot, taču to nevarēs darīt peļņas gūšanas nolūkos. To paredz Politisko partiju likuma projekts, kuru otrdien akceptēja Ministru kabinets un par kuru vēl būs jālemj Saeimai. Likumprojekts paredz politiskajām partijām tiesības nodarboties ar informācijas izplatīšanu, reklāmu, poligrāfiju un izdeviecību, kā arī izgatavot suvenīrus ar partijas simboliku. Vienlaikus tas nosaka, ka politiskās partijas no saimnieciskās darbības gūtos ienākumus var izmantot tikai statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, labdarībai, ziedojot naudu, izmaksājot pabalsus vai organizējot sabiedriskus pasākumus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra