Pielāgos administratīvajam procesam

Nodokļi
2003. gada 30. janvāris 16:39

Saeima ceturtdien nodeva komisijām grozījumus virknē likumos «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»,«Par uzņēmējdarbību», Preču un pakalpojumu drošuma likumā, kā arī virknē citu likumu . Grozījumi nepieciešami, lai spēkā jau esošos likumus saskaņotu ar Administratīvā procesa likumu, kas stāsies spēkā 2003. gada 1. jūlijā. Piemēram, grozījumi likumos «Par uzņēmējdarbību» un «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» noteic, ka galvenā valsts notāra lēmumus saistībā ar uzņēmumu reģistrēšanu varēs pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Izskatot administratīvās lietas, tiesvedībā tiks lietots tā dēvētais objektīvās izmeklēšanas princips, proti, tiesa administratīvā procesa dalībniekiem dod ieteikumus un norādījumus, kā arī vāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra