Piešķirs peļņas nodokļa atvieglojumus

Nodokļi
2004. gada 28. septembris 09:49

Izdevēji, nosakot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, uzņēmumu peļņu varēs samazināt par Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādāto obligāto eksemplāru ražošanas izmaksām. To paredz Obligāto eksemplāru likumu pavadošais likumprojekts — grozījumi likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli», kurus pirmdien akceptēja Ministru kabineta komiteja. Plānots, ka šie grozījumi stāsies spēkā 2005. gada 1. janvārī, tādēļ Saeima varētu tos skatīt, apvienojot vienā likumprojektā ar citiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma grozījumiem, kas ietverti 2005. gada budžetu pavadošo likumprojektu paketē. Saskaņā ar Kultūras ministrijas sniegto informāciju, 2003. gadā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai izdevēji piegādāja grāmatu obligātos ekspemplārus par kopējo vērtību 38 043 Ls, taču izdevējiem pagaidām nav tiesību saņemt nodokļu atlaides par bezmaksas piegādātajiem obligātajiem ekspemplāriem. Valdības komitejas atbalstu guvušais Obligāto eksemplāru piegādes likums novērsīs arī vairākas citas nepilnības, kuras konstatētas, piemērojot Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumu. Piemēram, secināts, ka saskaņā ar šo likumu noteiktais obligāto eksemplāru skaits ir par lielu un uzskatāms par finansiāli apgrūtinošu izdevējiem. Arī Eiropas Padomes eksperti ieteikuši samazināt obligāto eksemplāru skaitu. To paredz jaunizstrādātais Obligāto eksemplāru likums, kas nosaka arī Latvijā producēto elektronisko izdevumu un internetā pieejamo Latvijas tiešsaistes publikāciju uzkrāšanas kārtību.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra