Privatizācijas aģentūru pārveidos

Nodokļi
2004. gada 13. augusts 09:48

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība Privatizācijas aģentūra (PA) tiks pārveidota par valsts kapitāla sabiedrību Valsts kapitāla pārvaldīšanas aģentūra. To paredz MInistru kabineta rīkojuma projekts, kuru Ekonomikas ministrija ceturtdien pieteica izskatīšanai valdībā. Šāda PA pārveidošana nepieciešama, lai izpildītu Komerclikuma spēkā stāšanās likuma normas, kas noteic, ka valsts un pašvaldību uzņēmumi līdz šī gada 31. oktobrim ir jāpiesaka ierakstīšanai Komercreģistrā vai jāpārveido par tiešās pārvaldes iestādi vai nodibinājumu, vai jāuzsāk to likvidācija.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra