Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu «Koncepciju par valstij svarīgu ģeoloģisko struktūru izmantošanu un to izmantošanas atļauju (licenču) saņemšanu».Koncepcijas mērķis ir pilnveidot atļauju (licenču) saņemšanas kārtību valstiski svarīgu un stratēģiski nozīmīgu ģeoloģisko struktūru izmantošanai, t.sk., veicināt zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanu Inčukalna dabasgāzes pazemes krātuvei. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par zemes dzīlēm» 6.pantu a/s «Latvijas Gāze» jāsaņem Valsts ģeoloģijas dienestā zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) likuma 10.pantā un Ministru kabineta 1997.gada 8.jūlija noteikumos Nr. 237 «Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi» noteiktajā kārtībā. A/s «Latvijas Gāze» vēl nav iesniegusi pilnīgu pieteikumu zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai Inčukalna gāzes krātuves izmantošanai. Lai varētu saņemt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) a/s «Latvijas Gāze» nepieciešama vienošanās ar zemes īpašniekiem par zemes dzīļu izmantošanu. Šobrīd a/s «Latvijas Gāze» nav noslēgusi rakstiskus līgumus ar visiem privātīpašniekiem, zem kuru zemes atrodas gāzes krātuve, kas rada papildus grūtības un šķēršļus zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai. Šāda situācija var veidoties arī nākotnē, uzsākot izmantot citas Latvijā esošās valstij svarīgas ģeoloģiskās struktūras. Piemēram, ģeoloģiskās struktūras, kuras var izmantot gāzes uzglabāšanai, Latvijā ir vairāk kā divdesmit. Par dabas resursu, tajā skaitā par derīgo izrakteņu, ieguvi, izmantošanu un iesaistīšanu saimnieciskajā apritē zemes dzīļu izmantotāji maksā dabas resursu nodokli. Tajā pašā laikā par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu šobrīd netiek piemēroti maksājumi. Līdz ar to netiek ievēroti vienādi nosacījumi visiem zemes dzīļu izmantotājiem, norādīts Valsts kancelejas Komunikāciju departamenta informācijā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra