Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nolēmusi nosūtīt otrreizējai caurlūkošanai Saeimā grozījumus likumā «Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā» . Db (22. 04. 2003.) jau ziņoja, ka iebildumus pret minētajiem grozījumiem, kas paredzēja, ka ikvienam denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā namā dzīvojošam īrniekam, kas šajā namā dzīvojis pirms īpašuma tiesību atjaunošanas, ir tiesības iestāties pašvaldības dzīvokļu palīdzības rindā, prezidentei izteica Rīgas dome un Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Īpašu uzdevumu ministrs reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Ivars Gaters Db atzina: «Pēc būtības šie grozījumi ir ļoti nepieciešami, jo denacionalizēto namu īrnieki ir lielas neziņas priekšā, bet reāli pašvaldībām nav līdzekļu likuma prasību izpildei. Manuprāt, Saeima nebija pilnībā izvērtējusi, vai šo likumu būs iespējams realizēt.» Viņaprāt, šāda situācija izveidojusies tāpēc, ka Saeimai pietrūcis laika izdiskutēt grozījumus. V. Vīķe-Freiberga vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Ingrīdai Ūdrei norādījusi: «Paplašinot to personu loku, kurām pašvaldībām būs jāsniedz palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, papildus finansējuma avoti likumā «Grozījumi likumā «Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā»» nav noteikti. Tas, savukārt, neatbilst likuma «Par budžeta un finanšu vadību» 10. panta 2. daļas prasībām, kas nosaka: «ja pēc valsts budžeta likuma spēkā stāšanās Saeima pieņem likumus un Ministru kabinets — lēmumus, kuri kārtējā saimnieciskā gadā izraisa pašvaldību budžetu palielināšanos vai to ieņēmumu samazināšanos, tad šādos likumos vai lēmumos ir jānorāda, no kādiem valsts budžeta līdzekļiem tiks segts pašvaldību budžeta pieaugums vai ieņēmumu samazinājums».» Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas aplēses liecina, ka, lai nodrošinātu denacionalizēto namu īrniekiem tiesības reģistrēties pašvaldības palīdzības saņemšanai, Ventspils pašvaldībai būs nepieciešami 7.97 milj. Ls, bet Rīgas pašvaldībai — 850 milj. Ls, teikts vēstulē. V. Vīķe-Freiberga arī atgādina, ka jau 2001. gada jūnijā, nosūtot otrreizējai caurlūkošanai grozījumus likumā «Par dzīvojamo telpu īri», viņa lūgusi Saeimu izskatīt iespēju papildināt likumā «Par pašvaldībām» noteiktās pašvaldību funkcijas ar pienākumu rūpēties par dzīvojamā fonda izveidošanu un uzturēšanu. «Tāpat, gatavojot likumprojektu «Par kārtību, kādā pašvaldības sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā» un likumprojektu par Mājokļu valsts aģentūru, lūdzu noteikt minētajos likumprojektos konkrētu valsts līdzdalību un valsts un pašvaldību sadarbību mājokļu politikas īstenošanā, proti, paredzot iespēju izmantot valsts īpašumā esošo nekustamā īpašuma fondu, kā arī kredītresursus un citus līdzekļus, lai iespējami ātrākā laikā palielinātu pašvaldību rīcībā esošo dzīvojamo fondu ar jaunām vai atjaunotām dzīvojamām platībām,» norādījusi prezidente.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra