Šodien, 5. janvārī Ministru kabineta komitejā plānots izskatīt Ekonomikas ministrijas sagatavotās Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības politikas pamatnostādnes. Šis dokuments izstrādāts, lai formulētu ilgtermiņa mērķus un galvenos rīcības virzienus mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) politiskas jomā un to mērķis ir palielināt uzņēmējdarbības aktivitāti, kā arī MVU konkurētspēju.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra