Strauji mainīs likumus

Nodokļi
2004. gada 1. aprīlis 16:58

Saeimas brīvdienās Satversmes 81.panta kārtībā valdība plāno akceptēt jaunu Dizainparaugu likumu, kā arī izdarīt grozījumus likumā «Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm». Izmaiņas esot nepieciešamas, lai nacionālos noteikumus par preču zīmēm pielāgotu Eiropas Kopienas preču zīmju reģistrācijas sistēmai. Savukārt jaunais Dizainparaugu aizsardzības likum projektā realizētas ES Dizainparaugu direktīvas prasības.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra