Finanšu ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību ministriju divu mēnešu laikā jāizstrādā noteikumi par kārtību, kādā īpaši atbalstāmajos reģionos reģistrētie uzņēmumi var saņemt nodokļu atvieglojumus. To otrdien, izskatot īpaši atbalstāmajos reģionos reģistrēto un darbojošos uzņēmumu, kuru attīstības projekti atbilst reģiona attīstības programmai un kuriem ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem, 2002. gada sarakstu, nolēma valdība. Šobrīd nodokļu atvieglojumus var saņemt tie īpaši atbalstāmajos reģionos strādājošie uzņēmumi, kuru projektu atbilstību reģiona attīstības programmai ir izvērtējusi Reģionālā fonda konsultatīvā komisija. Šogad tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus būs 46 uzņēmumiem. Spēkā esošais likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» paredz, ka tādā gadījumā, ja individuālajam uzņēmumam un zemnieku vai zvejnieku saimniecībai ir bijuši saimnieciskās darbības zaudējumi laikā, kad reģionam bija īpaši atbalstāmā reģiona statuss, tos var segt no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma sešu gadu laikā, bet likums «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» — ka īpaši atbalstāmajos reģionos strādājošajiem uzņēmumiem ir tiesības piemērot paaugstinātu amortizācijas likmi. Ministru prezidents Einars Repše uzskata, ka līdzšinējā atvieglojumu piešķiršanas kārtība ir jāpārskata, jo patlaban tos var saņemt tie uzņēmumi, kuru attīstības projekta realizācijai piešķirti Reģionālā fonda līdzekļi. Viņaprāt, šāda kārtība nav taisnīga pret tiem uzņēmumiem, kas attīstībai neizmanto fonda līdzekļus. Tādēļ valdība nolēma, ka nepieciešams izstrādāt jaunu kārtību, kādā īpaši atbalstāmajos reģionos strādājošie uzņēmumi varēs saņemt nodokļu atvieglojumus, paplašinot to uzņēmumu loku, kas var pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra